Dočasné přidělení pracovníků

Dočasné přidělení zaměstnanců je zákonem schválená metoda pronajímání pracovníků. Agentura práce pronajme (dočasně přidělí) SVÉHO VLASTNÍHO zaměstnance za určitých podmínek klientovi (uživateli). Tento uživatel pak zadává práci přidělenému zaměstnanci, a to ve vlastních prostorách, s vlastním nářadím a podle svých interních pravidel.

Společnost LIDEX personal, s. r. o., má veškerá zákonná oprávnění pro provozování pracovní agentury.

Pracovníci ze států EU

Osoby, které jsou členy EU, může agentura zaměstnat a přidělit uživateli okamžitě. Je však velmi omezený počet kandidátů.

  1. Klient nám poskytne pracovní a mzdové podmínky tzv. „srovnatelných zaměstnanců„. Na základě těchto parametrů vytvoříme cenovou nabídku.
  2. Po odsouhlasení nabídky podepíšeme s klientem smlouvu a objednávku. Na základě toho mohou pracovníci z EU okamžitě nastoupit do práce. Klient nám musí vystavit objednávku pro určitý počet pracovníků na požadovanou pozici s pevným datem nástupu.

Pracovníci mimo státy EU

Jak funguje legislativa u pracovníků, kteří nejsou členy EU?

  1. Klient nám poskytne pracovní a mzdové podmínky tzv. „srovnatelných zaměstnanců„. Na základě těchto parametrů vytvoříme cenovou nabídku.
  2. Po odsouhlasení nabídky podepíšeme s klientem smlouvu. Klient nám musí vystavit objednávku pro určitý počet pracovníků na požadovanou pozici s pevným datem nástupu.
  3. Tuto objednávku a s ní spojené dokumenty předáváme místnímu úřadu práce, který zadá volné pracovní místo.
  4. Po uplynutí lhůty (ze zákona až 30 dní) nám úřad práce vydá povolení k zaměstnání daného zahraničního pracovníka.
  5. Zaměstnanec zažádá o udělení víza ve své zemi, podle zvyklostí jednotlivých konzulátů může proces trvat několik dní, ale i týdnů.
  6. Po schválení můžeme pracovníka zaměstnat a přidělit pouze na předem určenou pozici k danému uživateli.
  • Administrativní proces trvá 4-8 týdnů. V některých zemích (Srbsko, Turecko) se lze přiblížit ke kratším termínům.
  • Zahraniční pracovníky, kteří již jsou v ČR a mají hotová víza, nesmí agentura dočasně přidělit k jinému uživateli, než je uvedeno v pracovním povolení.

Aktuální informace týkající se ukrajinských občanů

Podmínky pro zaměstnávání a pomoc ukrajinským občanům se velmi často mění.

Aktálně platné informace naleznete zde.