Společnost LIDEX aktivně pomáhá Ukrajincům s transportem z Ukrajiny, bydlením v ČR a implementací do pracovního procesu.

Naši pracovníci

Stabilní chod každé společnosti stojí na personálu, předpokladem pro úspěšnou spolupráci je tedy dodání kvalitních pracovníků. Přivedeme Vám spolehlivé zaměstnance, kteří se stanou součástí Vaší firemní rodiny.

Nevyhledáváme personál přes místní inzerci a úřady práce, přinášíme nové zdroje pracovníků.

Českých zájemců o práci je málo, navíc u nich často narážíme na nižší spolehlivost a flexibilitu. Proto dodáváme nové zahraniční pracovníky na požadované úrovni a s vysokou pracovní morálkou. Naše možnosti v dodání zaměstnanců jsou založeny na vztazích s řadou zahraničních komunit, prověřených obchodních partnerů z ciziny a dalších dodavatelských subjektů. Lidi nikdy nevybíráme nahodile přes inzeráty. Díky tomu vždy víme, jaký pracovník k nám jede, kde v minulosti pracoval a jaké má reference.

Zahraniční pracovníci

Zaměstnanci, kteří přijíždějí za prací z ciziny, nepatří do skupiny sociálně slabých lidí, ale naopak se jedná o pracovníky s opravdovým zájmem o práci, často i se vzděláním a určitou úrovní inteligence. Tito lidé jedou za lepší prací a finančním ohodnocením, než jim je umožněno v jejich zemi.

Mají lepší pracovní morálku

 • Účelem jejich cesty je výdělek
 • Jsou ochotni se za prací přestěhovat a přizpůsobit se
 • Směnnost a přesčasy jsou pro ně samozřejmostí
 • Nemají zde rodinné závazky, které by je omezovaly v práci
 • Je mnohem větší počet zájemců o práci, a tedy i možnost výběru
Více

Otázka národnosti

Naše společnost má největší zdroje pracovníků na Ukrajině a v bývalých sovětských republikách. Spolupráce s ukrajinskou a ruskou komunitou je vyzkoušená, jazykově a kulturně nám jsou také blízcí. Kromě toho průběžně rozšiřujeme spolupráci i s dalšími zeměmi.
Národnost Pracovní morálka Dorozumívání Legislativa
Ukrajina střední/vyšší ukrajinsky, česky náročná
„Evropští“ Ukrajinci nižší/střední ukrajinsky, česky člen EU
Rusko střední/vyšší rusky, česky středně náročná
Gruzie nižší/střední rusky středně náročná
Bulharsko nižší rusky, anglicky, česky člen EU
Rumunsko nižší špatné člen EU
Moldávie střední/vyšší špatné středně náročná
Turecko střední špatné středně náročná
Filipíny vysoká anglicky velmi náročná
Indie střední/vyšší anglicky velmi náročná
Srbsko střední/vyšší srbsky, česky středně náročná
Více

Řešení jazykové bariéry

Výběr a dodání člověka s ohledem na komunikační schopnosti záleží na charakteru práce a požadavcích klienta. V této oblasti je nutné přijmout určitý kompromis, ale my uděláme vše pro to, aby jazyková bariéra nebyla na překážku úspěšné spolupráci.
 • Nabídneme Vám v omezeném množství pracovníky se střední znalostí češtiny
 • Společně určíme potřebnou úroveň jazyka a podle toho nastavíme výběr pracovníků či uzpůsobíme systém komunikace

U pracovníků s minimální znalostí českého jazyka nabízíme tato řešení

 • Česky hovořící koordinátor po celou dobu práce
 • Tlumočník u zaškolování
 • Překlady manuálů
 • Na každou skupinu lidí předák mluvící česky
Více

Výběr pracovníka

Víme, že každý obor má svá specifika. Někde je kladen důraz na pečlivost a technickou zručnost, jinde zase na rychlost nebo cítění. Na některých pozicích se mohou pracovníci střídat, jinde je složitý zaučovací proces a potřebujete si "vychovat" dlouhodobé zaměstnance.
 1. Seznámíme se s Vaším provozem a s pracovními pozicemi, které potřebujete obsadit
 2. Vyslechneme si Vaše požadavky a představy o budoucích pracovnících
 3. Na základě získaných informací vybereme vhodné kandidáty z řad našich zahraničních zájemců
 4. Výběrového řízení se můžete účastnit i Vy prostřednictvím on-line pohovorů nebo i osobní návštěvy pracovníka u Vás, pokud je to z hlediska víza možné
Více

Odbornost pracovníků

Zajistíme vám jak odborné, tak neodborné pracovníky pro vaše individuálně nastavené výrobní procesy. Je třeba dbát nejen na bezpečnost práce a hygienu, ale právě na přísné dodržování všech zavedených postupů. Nastavíme systém dodání pracovníků tak, aby naplnil Vaše požadavky ve výrobě s ohledem na dobu zaškolování, komunikaci či odbornost pracovníků.
Hlavní výhodou při dodání zahraničních pracovníků na odborné pozice (svářeči, zámečníci, elektrikáři, seřizovači strojů apod.) je, že máme podstatně širší výběr než na tuzemském trhu. Každý klient má však různé požadavky a nároky na odbornost, navíc musíme dbát na legislativní správnost a dokumentaci. Proto spolu s klientem předem vytvoříme individuální výběrový program, díky kterému najdeme vhodného pracovníka v co nejkratším termínu.

Individuální výběrový program pro výrobu

 1. Konzultace s klientem, seznámení se s jeho zkušenostmi
 2. Konkrétní seznámení se s pracovní pozicí
 3. Vyhodnocení a odsouhlasení skutečných nároků a požadavků pro danou pozici
 4. Vytvoření ideálního a reálného řešení legislativy (víza, certifikace, výuční listy…)
 5. Výběr pracovníka

Před reálným nástupem pracovníka k zákazníkovi

 • Klient si může pracovníka vyzkoušet (dálkově nebo ve svých prostorách)
 • Na žádost klienta zajistíme potřebné dokumenty a certifikáty platné pro EU

Po nástupu pracovníka na pozici

 • V prvních pracovních dnech je Vám k dispozici náš tlumočník-koordinátor
 • Náš provozní manažer a koordinátor Vás pravidelně navštěvují a řeší s Vámi všechny potřeby

Odbornost aktuálně příchozích Ukrajinců ->

Více