Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Dobrý koordinátor

Určitě jste to již také zažili: Ráno přiběhnete do práce, hlavu plnou plánů a úkolů, stěží si stihnete uvařit první šálek kávy, nebo dokonce spustit počítač, a už vám zvoní telefon.

Displej hlásí, že se vám již potřetí snaží dovolat směnový vedoucí. Když mačkáte zelené tlačítko, idylická představa klidného rána se vám postupně rozplývá před očima. Z druhého konce linky se dozvídáte, že jeden z vašich pracovníků [onemocněl / zranil se / nestihl autobus / bez omluvy nedorazil].

Provoz se kvůli tomu v lepším případě zpomalil, v horším úplně zastavil a vy z ničeho nic žonglujete s několika problémy zároveň. Který z nich řešit dříve? Zdraví a bezpečnost pracovníka? Výpadek provozu? Možné kázeňské postihy? Administrativní povinnosti? Jednu z desítek dalších komplikací?

Vtom vás napadne spásná myšlenka: Spolupracuji přece s agenturou, vyřeší to koordinátor!

Opět zvednete telefon, vytočíte správné číslo a ozve se pouze rychlé přerušované bíp-bíp-bíp. Koordinátor jako by se do země propadl a s ním i veškeré výhody spolupráce s agenturou.

Všechny problémy padají na vaši hlavu a vy místo naplánované práce strávíte celý den vysvětlováním, přemlouváním a hašením. Další den přijdete do práce, uděláte si kávu, zazvoní vám telefon… a kolotoč se znovu roztočí: pozdní příchody, neohlášené absence, nerespektování pravidel provozu, jazykové bariéry a problémy v komunikaci, špatná organizace, řešení osobních problémů pracovníků a tak dále. 

Tyto problémy zná každý personalista.

Jistě je vám jasné, že zařízení tohoto kolotoče vyžaduje expertní organizační a koordinační dovednosti a prvotřídní organizaci práce, což je pro zkušeného personalistu denním chlebem. 

Každý zběhlý manažer zároveň ví, že základem dobře vykonané práce je spolehlivý tým. Pokud nemůžete důvěřovat svým spolupracovníkům či partnerům, může se i malý problém změnit ve velkou překážku. Jestliže tedy spolupracujete s agenturou, jejíž koordinátor není běžně k zastižení, hrozí, že se i drobnost (např. zpoždění vlaku) promítne do výkonu celého provozu. Kompetentní koordinátor naopak zajistí řešení problému dříve, než vzniknou další komplikace (např. tím, že zařídí náhradní dopravu). 

Pokud tedy hledáte způsob, jak zjednodušit řešení každodenních provozně-personálních problémů a zajistit tak plynulost provozu, pomůže vám partner, který zná vaše problémy a umí je řešit, dokáže své služby přizpůsobit Vašim potřebám, a především si uvědomuje objem a složitost vaší práce.

Základem takto komplexního řešení je vždy:

 • Zkušený a spolehlivý koordinátor, který
 • má kladný vztah k lidem,
 • nevyhýbá se odpovědnosti,
 • je zodpovědný a spolehlivý,
 • pracuje pod dozorem manažera,
 • má aktivní přístup, zájem o práci a chápe souvislosti,
 • problémy řeší okamžitě,
 • má pochopení pro potřeby klienta a je kdykoliv k zastižení,
 • neustále rozvíjí své komunikační dovednosti,
 • dorozumí se jazykem klienta i pracovníků.
 • Špičková podpora klientů ze strany agentury založená na
 • otevřené komunikaci a přímém jednání,
 • rychlém a kvalitním řešení problémů,
 • osobní odpovědnosti koordinátora i vedení (koordinátor pracuje pod dohledem manažera),
 • možnosti výměny koordinátora,
 • efektivním managementu.

 Co je základem takové péče? Podle čeho poznat agenturu, na kterou se můžete spolehnout? 

 • Jedná s vámi přímo a otevřeně už během domlouvání spolupráce.

Jak to děláme v Lidexu: 

 • Nabízíme reálná řešení. 
 • K problémům se stavíme čelem.
 • Je transparentní ohledně osoby koordinátora a provozu zakázky.

Jak to děláme v Lidexu: 

 • Koordinátory pečlivě vybíráme.
 • Zaměstnáváme pouze zodpovědné, aktivní a spolehlivé pracovníky.
 • Máme nastavený motivační program (vč. teambuildingů).
 • Koordinátory pravidelně školíme.
 • Dodržujeme koordinační standardy každý koordinátor má vymezeno dostatečné množství času na každou jednotlivou zakázku (podle velikosti zakázky).
 • Máme propracovaný systém managementu a koordinace.
 • Má jasně nastavená pravidla odpovědnosti v rámci agentury.

Jak to děláme v Lidexu: 

 • Základem řešení problémů je týmová spolupráce. Jedná s vámi především koordinátor, který však úzce spolupracuje s provozním a obchodním managementem Lidexu.
 • Odpovědnost tedy nespočívá pouze na koordinátorovi, za jeho práci se vám zodpovídá vedení.
 • Manažer kontroluje práci koordinátora a získává zpětnou vazbu přímo od klientů i od pracovníků.
 • V případě nespokojenosti s koordinátorem nabízíme jeho bezplatnou výměnu.
 • Má vyřešenou zastupitelnost.

Jak to děláme v Lidexu: 

 • Na zakázce nepracuje pouze koordinátor, ale celý tým (náhradní koordinátor, manažer, obchodní oddělení, HR oddělení).
 • Její klienti jsou spokojeni.

Jak to děláme v Lidexu:

 • Za deset let v oboru jsme se podíleli na stovkách zakázek a do provozů dodali tisíce pracovníků. 
 • Má zkušenost v oboru, znalost problematiky a schopnost zodpovědět otázky předem.

Jak v Lidexu řešíme konkrétní problémy:

Problém: V pozdních večerních hodinách zaměstnanec oznámí, že je nemocný. 

Řešení: Náš koordinátor ihned informuje všechny strany (mistry, vedení apod.). Pokud je to možné, zajistí náhradního pracovníka z druhé směny a nemocnému zaměstnanci zařídí doprovod k lékaři.

Problém: Pracovníkovi ujede autobus a nestíhá včas dorazit do práce. 

Řešení: Náš koordinátor ihned informuje všechny strany (mistry, vedení apod.) o zpožděném příjezdu a zajistí pracovníkovi náhradní dopravu (taxi).

Problém: Dojde k pracovnímu úrazu. 

Řešení: Náš koordinátor ihned zajistí doprovod k lékaři, informuje všechny strany (mistry, vedení apod.) a pomůže s následným řešením a tlumočením. Po dobu neschopnosti zajistí náhradu pracovníka.  

Problém: Zaměstnanci byl na ubytovně přidělen nevhodný spolubydlící (hluk, alkohol).

Řešení: Náš koordinátor zajistí nápravu situace (např. jiný pokoj nebo jiné ubytovací zařízení). Osobní problémy pracovníků nemusíte vůbec řešit.

Problém: Pracovník nepodává odpovídající výkony.

Řešení: Při nástupu a zaškolování je vždy přítomný koordinátor, který tlumočí a vysvětluje veškeré postupy. Pokud se výkony pracovníka nezlepšují požadovaným způsobem, koordinátor se mu dále věnuje a kontroluje jeho práci. Jestliže se problém nevyřeší, zajistíme nového pracovníka.

Jak všichni víme, práce personalisty přináší každý den nová úskalí a nové výzvy. Mnoho lidí si neuvědomuje komplexnost problémů, se kterými se personalista běžně potýká, proto se vyplatí vybírat si takové partnery, kteří mají společné cíle a společná očekávání.

Pokud spolupracujete s agenturou, která Vám neposkytuje služby na potřebné úrovni, doporučujeme, abyste se poohlédli po jiné. V Lidexu víme, co naši klienti potřebují, a společně toho vždy dosáhneme.

Ozvěte se nám (+420 774 490 009) či napište (maslo@lidex.cz) a rádi s vámi osobně projednáme možnosti řešení, šitého na míru právě Vám.

Štítky