Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Zpracování osobních údajů

1. Společnost LIDEX CZ, s. r. o., se sídlem U Sluncové 666/12a, Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 365079, zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný formou e-mailu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • telefon,
 • e-mail.

2. Jméno, příjmení, telefon a e-mail je nutné zpracovat pro odpověď na váš dotaz. Tyto osobní údaje budou společností LIDEX CZ, s. r. o., zpracovávány po dobu 6 měsíců.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností LIDEX CZ, s. r. o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • LIDEX, s. r. o., ič: 19171030
 • LIDEX OUTSOURCING, s. r. o., ič: 14026007
 • LIDEX agency, s.r.o., ič: 07525877
 • LIDEX Dienste s.r.o., ič: 17900972

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení společného jednání,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.