Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Efektivní řešení každodenních problémů v personalistice? Dobrá koordinace!

Pozdní příchody, neohlášené absence, nerespektování pravidel provozu,  jazyková bariéra a problémy v komunikaci, špatná organizace, řešení osobních problémů pracovníků a mnoho dalších. Také vás to nebaví? Svěřte tyto starosti nám.

Jak předcházet problémům, které ohrožují plynulost provozu a výkon výroby?

Spolupracujte s partnerem, který:

 • zná vaše problémy a umí je řešit,
 • uvědomuje si objem a složitost vaší práce a dokáže své služby přizpůsobit vašim potřebám,
 • poskytne vám komplexní řešení vašich provozně-personálních problémů postavené na dvou pilířích:

1. Zkušený a spolehlivý koordinátor

 • má kladný vztah k lidem,
 • nevyhýbá se odpovědnosti,
 • je zodpovědný a spolehlivý,
 • zajistí řešení problému dříve, než vzniknou další komplikace,
 • má aktivní přístup, zájem o práci a chápe souvislosti,
 • pracuje pod dozorem manažera,
 • má pochopení pro potřeby klienta a je kdykoli k zastižení,
 • neustále rozvíjí své komunikační dovednosti,
 • dorozumí se jazykem klienta i pracovníků.

2. Špičková podpora klientů ze strany agentury založená na:

 • otevřené komunikaci a přímém jednání,
 • rychlém a kvalitním řešení problémů,
 • osobní odpovědnosti koordinátora i vedení (koordinátor pracuje pod dohledem manažera),
 • možnosti výměny koordinátora,
 • efektivním managementu.

Co je základem komplexní péče o klienty a podle čeho poznáte agenturu, na kterou se můžete spolehnout?

1. Jedná s vámi přímo a otevřeně už během domlouvání spolupráce.

Jak to děláme v Lidexu:

 • Nabízíme reálná řešení.
 • K problémům se stavíme čelem.

2. Je transparentní ohledně osoby koordinátora a provozu zakázky.

Jak to děláme v Lidexu:

 • Koordinátory pečlivě vybíráme.
 • Zaměstnáváme pouze zodpovědné, aktivní a spolehlivé pracovníky.
 • Máme nastavený motivační program (vč. teambuildingů).
 • Koordinátory pravidelně školíme.
 • Dodržujeme koordinační standardy – naši koordinátoři mají vymezené dostatečné množství času na každou jednotlivou zakázku (podle objemu zakázky).
 • Máme propracovaný systém managementu a koordinace.

3. Má jasně nastavená pravidla odpovědnosti v rámci agentury.

Jak to děláme v Lidexu:

 • Základem řešení problémů je týmová spolupráce. Jedná s vámi především koordinátor, který však úzce spolupracuje s provozním a obchodním managementem Lidexu.
 • Odpovědnost tedy nespočívá pouze na koordinátorovi, za jeho práci se vám zodpovídá vedení společnosti.
 • Manažer kontroluje práci koordinátora a získává zpětnou vazbu přímo od klientů i od pracovníků.
 • V případě nespokojenosti s koordinátorem nabízíme jeho rychlou výměnu.

4. Má vyřešenu zastupitelnost.

Jak to děláme v Lidexu:

 • Na zakázce nepracuje pouze koordinátor, ale celý tým (náhradní koordinátor, manažer, obchodní oddělení, HR oddělení).

5. Její klienti jsou spokojeni.

Jak to děláme v Lidexu:

 • Za deset let v oboru jsme se podíleli na stovkách zakázek a do provozů dodali tisíce pracovníků.

6. Má zkušenost v oboru, znalost problematiky a schopnost zodpovědět otázky předem.

Jak v Lidexu řešíme konkrétní problémy

Problém: V pozdních večerních hodinách zaměstnanec oznámí, že je nemocný.

Řešení: Náš koordinátor ihned informuje všechny strany (mistry, vedení apod.). Pokud je to možné, zajistí náhradního pracovníka z druhé směny a nemocnému zaměstnanci zařídí doprovod k lékaři.


Problém: Pracovníkovi ujede autobus a nestíhá včas dorazit do práce.

Řešení: Náš koordinátor ihned informuje všechny strany (mistry, vedení apod.) o zpožděném příjezdu a zajistí pracovníkovi náhradní dopravu (taxi).


Problém: Dojde k pracovnímu úrazu.

Řešení: Náš koordinátor ihned zajistí doprovod k lékaři, informuje všechny strany (mistry, vedení apod.) a pomůže s následným řešením a tlumočením. Po dobu pracovní neschopnosti zajistí náhradu pracovníka.


Problém: Zaměstnanci byl na ubytovně přidělen nevhodný spolubydlící (hluk, alkohol).

Řešení: Náš koordinátor zajistí nápravu situace (např. jiný pokoj nebo jiné ubytovací zařízení). Osobní problémy pracovníků nemusíte vůbec řešit.


Problém: Pracovník nepodává odpovídající výkony.

Řešení: Při nástupu a zaškolování je vždy přítomný koordinátor, který tlumočí a vysvětluje veškeré postupy. Pokud se výkony pracovníka nezlepšují požadovaným způsobem, koordinátor se mu dále věnuje a kontroluje jeho práci. Jestliže se problém nevyřeší, zajistíme nového pracovníka.


Nebo se nás zeptejte e-mailem maslo@lidex.cz, telefonicky +420 774 490 009 či si s námi rovnou sjednejte schůzku.

Štítky