Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Jak probíhá nábor v personální agentuře?

Nábor v personální agentuře je specifický a liší se od klasického náborového procesu. Agentury se orientují na poskytování náborových služeb pro různé společnosti a organizace, takže mají své zavedené postupy a dokážou oslovit nový zdroj pracovníků.

Spolupráce s klientem

Personální agentura uzavírá dohody s klienty, kteří hledají pracovníky – ať už dočasně, nebo dlouhodobě. Během první fáze je důležité porozumět potřebám klienta. Především je klíčové si ujasnit, jaký typ pracovníků se vyžaduje a co všechno musí budoucí zaměstnanci splňovat. Proto s každým klientem probereme podrobnosti a vypracujeme přímo na míru personální plán, který zahrnuje následující postup:

Analýza práce:

Personální agentura pečlivě analyzuje požadavky na pracovní pozice včetně kvalifikace, dovedností a zkušeností, které jsou potřebné pro úspěšné personální obsazení. Až poté vytvoříme cenovou nabídku a navrhneme smlouvu s klientem.

Inzerce a nábor uchazečů:

Personální agentura používá různé způsoby, jak nabídnout pracovní místo potenciálním zájemcům – online reklamu, inzertní portály, veletrhy práce, sociální média nebo vlastní databázi kandidátů. Kvalitní personální agentura dokáže oslovit širší okruh relevantních pracovníků, než by se podařilo samotné firmě. Jak je to možné? Mnoho agentur působí po celé republice a získávají zájemce napříč regiony, oslovují cizince a obecně lidi, kterým nevadí se za prací přestěhovat. Navíc ušetříte, a to díky automatizovaným procesům, propracovanému managementu a účinnému marketingu.

LIDEX je na trhu více než 10 let, má svou tradici, dobré jméno a přivádí nové zdroje pracovníků díky úzkému napojení na komunity cizinců.

Předběžný výběr:

Agentura uskuteční předvýběr kandidátů vlastním personálem. Nezjišťuje jen vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti, ale provede také test manuální zručnosti (ideálně v podmínkách podobných provozu klienta) nebo početní či inteligenční test. Tím šetří práci klientovi, který nemusí přetěžovat své personální oddělení dlouhými a bezvýslednými pohovory. K němu se na pracovní pohovor dostanou jen ti, kteří nejlépe vystihují jeho požadavky. 

Finální výběr či prozkoušení zájemců, tedy druhé kolo pohovoru, již probíhá pod vedením klienta.

Další péče:

Přijetím zaměstnance do práce by však aktivita agentury neměla končit. Pokud jste si vybrali správně, poskytne vám agentura další rozmanitou škálu služeb jako školení zaměstnanců, tlumočení, zajištění péče o lidi a špičkovou koordinaci.

V Lidexu se o vás i o přidělené zaměstnance postará náš tým zkušených a proaktivních koordinátorů.

Pro více informací o efektivních náborech se podívejte na náš článek Znáte čtyři základní pilíře efektivních náborů?.

Chcete i vy mít efektivnější nábory, oslovit nový zdroj pracovníků a usnadnit si další činnosti související s personálem? Pojďme se sejít. Zavolejte nám na telefonní číslo +420 774 490 009 či napište na e-mail maslo@lidex.cz. Připravíme řešení na míru vašim personálním požadavkům.

Štítky