Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Nenechte se oklamat nízkou cenou za hodinu práce agenturního zaměstnance

Dostali jste od agentury až příliš dobrou cenovou nabídku? Chcete si ověřit,  zda je nabízená hodinová sazba reálná?

Je to snadné!

Odměna agenturního pracovníka se skládá z několika povinných položek. Pokud je znáte, snadno si ověříte, zda je cena podhodnocená, či naopak přestřelená.

O jaké položky se jedná?

  • čistá mzda pracovníka
  • veškeré zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění, daně)
  • servis a režijní náklady agentury (ubytování, doprava apod.)

Pokud je hodinová sazba nižší než součet těchto položek, pravděpodobně nesplňuje všechny zákonné požadavky.

Agentura si na svůj provoz musí vydělat. Jestliže vám nabízí příliš nízkou cenu, je možné, že si odměnu kompenzuje na úkor zákonných odvodů či DPH. Takové jednání může pro obě strany znamenat problémy s úřady.

Jak je to s odpovědností?

Porušení zákonných povinností v oblasti DPH a sociálních/zdravotních odvodů může mít vážné následky pro obě strany –⁠ pro agenturu i pro vás. Finanční úřad kontroluje, kdo a jakým způsobem zakázky fyzicky provádí.

Příklad: Po dokončení zakázky provede finanční úřad kontrolu a bude po vás požadovat informace o tom, kdo zakázku reálně zpracoval. Odkážete je tedy na agenturu, která vám pracovníky dodala. Finanční úřad poté zjistí, že agentura oficiálně nezaměstnává jediného pracovníka. Vyvstane tedy otázka, kdo dílo zpracoval a zda nedošlo ke krácení daní.

V konečném důsledku může finanční úřad požadovat doplacení daní po vás. Proto je vždy potřeba posoudit, zda se vám levnější cena za hodinu opravdu vyplatí.

Nedostatečné ohodnocení pracovníků navíc způsobuje problémy v provozu

V současné době mají zahraniční pracovníci volný přístup na český trh práce a mohou si práci vybírat.

Pokud dostávají minimální odměnu, negativně se to odráží na jejich výkonu a motivaci:

  • Snižuje se spolehlivost pracovníků,
  • zhoršuje se kvalita práce,
  • zvyšuje se fluktuace,
  • častěji musíte řešit stížnosti zaměstnanců.

Vyplatí se vám spolupracovat se zavedenou agenturou, která ví, jak naplnit všechny zákonné požadavky i potřeby pracovníků.

Jak spočítat minimální hodinovou sazbu?

Ukázkový profil pracovníka: Dělník na neodborné pozici

Čistá mzda pracovníka: 120–⁠180 Kč/hod Výši čisté mzdy pracovníka ovlivňuje fyzická náročnost práce, směnnost a další specifika.
Zákonné odvody dle srovnatelných podmínek: 35–150 Kč/hod Zaměstnanci by měli mít standardní pracovní smlouvu s plně hrazenými odvody. Nicméně aby měl cizinec nárok na prodloužení víza, musí si platit přinejmenším zdravotní pojištění.
Ubytování: 30–50 Kč/hod Pokud agentura poskytuje pracovníkům ubytování, pozitivně se to odráží v jejich motivaci a fluktuaci.
Další režijní náklady: 5–20 Kč/hod Finance investované do⁠ reklamy, předvýběru pracovníků, koordinace, náborů, dopravy apod. ovlivňují úroveň poskytovaných služeb.
Běžná provize agentury: 20–30 Kč/hod Pokud není započítána marže, agentura buďto šetří na servisu, mzdách a pracovních smlouvách (což povede k nestabilní spolupráci), nebo rovnou krátí daně.
Nejnižší možná cena: 210–215 Kč/hod Pokud je cena nižší, vzniká zde riziko!
Jestliže agentura řádně neodvádí daně a nemá legální zaměstnance, může spolupráci zpochybnit finanční úřad a žádat odškodné i na vás. Pokud dělá jiná úsporná opatření, zaměstnanci nebudou spokojeni a pravděpodobně o ně brzy přijdete.

Chcete se o ceně dozvědět více?
Ozvěte se nám. Rádi vám připravíme individuální výpočet!

Zavolejte nám (+420 774 490 009) nebo napište (maslo@lidex.cz) a sjednejte si s námi schůzku.

Štítky