Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Work-life balancem k životní spokojenosti

Rovnováha mezi prací a soukromím by měla být prioritou každého z nás. Udržování této rovnováhy může být náročné, ale je podstatné pro zachování fyzického i duševního zdraví, stejně jako kvality mezilidských vztahů. Jak přispět k dosažení této rovnováhy? Dejme si několik základních tipů.

 

  •       Stanovte si priority

Identifikujte své hlavní cíle a hodnoty v práci i v soukromí. Ujasněte si, co je pro vás opravdu důležité a čemu byste chtěli věnovat nejvíce času. Ujistěte se, že se nevěnujete věcem, které sice vypadají naléhavě, ale vlastně pro váš život nejsou podstatné.

  •       Mějte nastavené hranice

Určete si jasné hranice mezi pracovním a soukromým časem. Máte právo na odpočinek. Sice se může občas stát, že ve svém volném čase musíte dohnat pracovní resty, ale nemělo by to být pravidlem. Jinak si pořádně neodpočinete a ztratíte výkonnost v práci, což povede k dalšímu dohánění restů. A jste v začarovaném kruhu, který často končí tzv. vyhořením.

  •       Plánujte svůj čas

Vytvořte si pracovní harmonogram a držte se ho. Pokud ho mít nebudete, snadno se vám stane, že budete nesystematicky přecházet z jedné činnosti na druhou, a vaše plnění úkolů se stane chaotickým a mnohem méně efektivním. Do svého harmonogramu zahrňte i rodinu, volný čas a relaxaci.

  •       Vyhraďte si čas pro sebe

Nezapomínejte na své vlastní potřeby. Choďte na procházky, cvičte, relaxujte, zkrátka dělejte cokoliv, co vám přináší potěšení. Jde o duševní hygienu, která je mnohými stále ještě podceňovaná, avšak její dodržování je naprosto nezbytné pro udržení fyzického i psychického zdraví a celkové spokojenosti.

  •       Zapojte svou rodinu

Máte-li rodinu, komunikujte s ní o svých pracovních povinnostech a potřebách a naslouchejte i ostatním. Jen tak se vám podaří skloubit pracovní a rodinný život, který bude vyhovovat vám i ostatním členům rodiny.

  •       Využívejte dovolené

Pravidelně si dopřávejte dovolenou a další dny volna. Odpočívejte, věnujte se koníčkům a dalším oblíbeným činnostem, a načerpejte tak novou energii.

  •       Odmítejte některé závazky

Není nutné přijímat každý pracovní projekt či nový úkol. Naučte se říci ne, když cítíte, že toho máte nad hlavu. Jde o základní techniku asertivního chování a nezbytný předpoklad pro spokojenější život bez zahlcení nadměrnými požadavky okolí.     

  •       Pracujte efektivně

Naučte se plánovat a organizovat své úkoly tak, abyste byli co nejefektivnější. Dejte si pozor na prokrastinaci, a pokud cítíte, že v oblasti plánování času máte rezervy, zajímejte se aktivně o time-management. Právě tento obor vás naučí, jak lépe hospodařit s časem. Minimalizujete tak přesčasovou práci a zjistíte, že zvládnete více práce za kratší dobu, než jste byli zvyklí doposud. Tím získáte čas pro jiné činnosti, třeba relaxaci, přátele, rodinu, zkrátka cokoliv.

  •       Naučte se „odpojovat“ od technologií

Na jednu stranu je fajn, že ať už jste kdekoliv, jste snadno k zastižení, a že pracovat můžete prakticky odevšud (alespoň v některých oborech). Na druhou stranu je to zátěž. Mnozí si totiž nedokážou plnohodnotně odpočinout o dovolených a ve dnech volna. Neustále mají tendence monitorovat, co se v práci zrovna děje, ať už nahlížením do různých aplikací, nebo alespoň do e-mailů. Nedělejte to. Místo toho si skutečně užijte svůj volný čas.

  •       Pravidelně hodnoťte svůj život

Zkontrolovat a vyhodnotit svůj pracovní a soukromý život vám pomůže se ujistit, že jste na správné cestě a dosahujete svých cílů bez stresu.

 

Je důležité si uvědomit, že rovnováha mezi prací a soukromím je dynamický proces a může vyžadovat pravidelnou adaptaci na změny v životě a pracovním prostředí. Nicméně neignorujte nutnost balancu mezi osobním životem a prací. Jen tak budete se svým pracovním i osobním životem skutečně spokojeni.

Štítky