Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Znáte čtyři základní pilíře efektivních náborů?

Každý personalista ví, jak bývají nábory náročné – oslovit nové lidi, vybrat někoho kompetentního, a když je pracovník konečně přijat, mnohdy nenastoupí nebo skončí po několika dnech. Vaše energie byla vynaložena zbytečně a můžete začít znovu. Anebo si všechny tyto starosti ušetřete a přenechte je personální agentuře. Zadávejte jen požadavky na počet pracovníků a nároky na ně.


Čtyři základní pilíře efektivních náborů

Nábory s personální agenturou ušetříte čas a zároveň snížíte náklady. Ovšem pokud oslovíte tu správnou. Ale jak poznat, že konkrétní agentura je pro vaše nábory skutečně přínosem? My se pečlivě soustředíme na následující čtyři pilíře efektivních náborů:

1) Stabilní společnost s dobrým jménem a výsledky

Oslovíte-li zavedenou, certifikovanou agenturu, bude mít s nábory velké zkušenosti a své zavedené postupy.

Stejně jako u většiny oborů platí, že kladné reference jsou tím nejdůležitějším ukazatelem. Ale pozor: Pro efektivní nábory je důležité, aby o agentuře měli pozitivní povědomí nejen klienti (firmy), ale aby ji i samotní zahraniční pracovníci znali a chtěli pro ni pracovat.

O větších firmách mají cizinci povědomí, ještě než do nich nastoupí. Často dokonce ještě před příjezdem do Česka vědí, kde budou pravděpodobně spokojeni, a jaké firmě se raději vyhnout.

Je tedy důležité si dobré jméno budovat a získat si důvěru mezi cizinci. Jak? My na to máme celý HR tým, který kompletně zabezpečí všechny procesy. Kromě toho pořádáme různé akce pro lidi a pomáháme jim.

Pracovníci, kteří s námi mají zkušenosti, nás tak doporučí dalším a naše dobré jméno se rychle šíří. Když pak potřebujeme nové pracovníky, máme výhodu v tom, že mnozí z oslovených o nás slyšeli a chtějí pro nás pracovat.

2) Infiltrace do komunity cizinců

Podstatné je znát komunitu cizinců, „navázat se“ na ni. Nejenže si tak získáváte důvěru lidí, ale poznáte jejich specifické potřeby, které využijete pro efektivní nábory. A hlavně: Budete-li se pohybovat v komunitě, budou vás cizinci znát, důvěřovat vám, respektovat vás a chtít pro vás pracovat.

My působíme v komunitách Ukrajinců, Filipínců, Vietnamců i dalších cizinců. Zkrátka tam, kde vidíme potenciál. Přímo v těchto komunitách máme své partnery-cizince, kteří nás úzce propojují se zájemci a dodávají nám pracovníky. Vzájemné vztahy jsme během let vybudovali na takovou úroveň, že často jen zavoláme našemu partnerovi z komunity a máme během krátké doby k dispozici i větší počet pracovníků.

3) Úspěšný marketing

Zřejmě to znáte: Když začnete hledat nové pracovníky, podaří se vám oslovit pouze omezený okruh lidí, který se rychle vyčerpá. Zbydou pouze ti, kteří přebíhají z firmy do firmy a vlastně ani pracovat nechtějí.

A jak to tedy děláme my? Oslovujeme nový okruh lidí. Známe dobře cílovou skupinu, na kterou je třeba se zaměřit. Víme, jaké druhy reklamy na ni nejlépe fungují a jak celkově nastavit efektivní komunikaci, která povede k získávání nových pracovníků.

Na rozdíl od konkrétních firem efektivně vynakládáme finanční prostředky na testování kampaní, které přinášejí výsledky. Máme dostatek informací a předpřipravené náborové reklamy a kampaně. Zareagujeme tak bez prodlevy na potřebu nových pracovníků.

Náš marketing je efektivní, cenově výhodný a rychle přináší výsledky.

4) Předvýběr pracovníků

Ne všichni lidi, kteří se dostanou do předvýběru, budou způsobilí. Někteří dokonce ve skutečnosti ani nejsou ochotni pracovat. Pro efektivní nábory je proto důležitý kvalitní předvýběr.

U nás má několik fází. Nejdříve se s uchazečem spojí naše telefonistka a vysvětlí mu, co práce obnáší. Poskytne mu všechny detaily a zjistí, zda to zájemci vyhovuje, ale také jestli je pro danou pozici vhodný.

Pokud dojde ke shodě, setká se s uchazeči náš koordinátor. Vysvětlí detaily, odpoví na otázky, případně provede test manuálních schopností, početních dovedností, zkoušku z českého jazyka. Zkrátka vše, co je třeba pro danou práci. Teprve takový uchazeč se dostává do výběrového řízení ke klientovi.

Získejte i vy díky efektivnímu náboru spolehlivé pracovníky, kteří budou pro vaši firmu skutečným přínosem.

Štítky