Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Znáte současné trendy na trhu práce?

Jak sami víte, trh práce se neustále mění a ovlivňují ho moderní směry. Jaké jsou současné novinky? Pojďme si shrnout ty nejdůležitější.

 Práce na dálku

Trend práce na dálku je stále výraznější. K tomu významně přispěla pandemie covidu. Zaměstnancům umožňuje pracovat mimo tradiční kancelářské prostředí, což vítají zejména dojíždějící zaměstnanci, kteří tak šetří čas a náklady na dopravu. I pro zaměstnavatele je to finančně výhodné. Ušetří na režijních nákladech za pracovníka, konkrétně za elektřinu, internet atd. Výhodou práce na dálku je, že oslovíte větší okruh odborníků než jen v bezprostředním okolí pracoviště.

 Digitální dovednosti

Digitální dovednosti jsou dnes v mnoha oborech nutností, třeba na pozicích, kde se shromažďují data, analyzují údaje nebo tvoří marketing.

Základními digitálními dovednostmi jsou zpracování informací, komunikace prostřednictvím různých nástrojů a aplikací, tvorba rozmanitého digitálního obsahu, zajištění bezpečnosti v digitálním světě, řešení problémů s digitálními nástroji.

Většinou je nutné mít alespoň základní úroveň těchto schopností. Na vyšších či specifických profesích pak různě pokročilou.

 Flexibilita

V dnešní době rychlého vývoje a změn se více než jindy kladou velké nároky na flexibilitu. Schopnost rychle reagovat na změny byly hodnoceny v různých průmyslových odvětvích. Zaměstnavatelé dokážou ocenit, když se zaměstnanci rychle zvládnou přizpůsobit měnícím se podmínkám a různým úkolům.

 Důraz na rozvoj dovedností

Společnosti začaly klást větší důraz na rozvoj zaměstnanců. Pracovník, který má být pro firmu přínosem, se musí neustále školit a doplňovat si své znalosti. Firmy vytváří programy pro vzdělávání a růst a díky tomu si zaměstnavatelé tvoří přehled o tom, v čem jejich zaměstnanci vynikají a co je třeba zlepšit.

I v Lidexu dbáme na to, aby naši pracovníci odborně rostli ve své profesi a byli tak pro firmy maximálním přínosem.

 Pohoda zaměstnanců

Více než kdy dříve si zaměstnavatelé uvědomují, že je nutné soustředit se na celkovou pohodu zaměstnanců. Když jsou pracovníci spokojenější, v práci se jim daří a firma tak prosperuje. Firmy svým zaměstnancům poskytují různé výhody a bonusy, aby udržely jejich spokojenost.

Pracovníci, kteří jsou v pohodě, lépe zvládají úroveň stresu a udržují produktivní prostředí. Zlepšuje se taky motivace k dosažení cílů.

 Profesionálové v oblasti IT a technologií

Oblast informačních i dalších technologií patří k nejaktuálnějším tématům na pracovním trhu. Tento obor se neustále rozvíjí, a proto se zvyšuje i poptávka po odbornících v IT, softwarového inženýrství a kybernetické bezpečnosti. 

 

Berete výše uvedené trendy v potaz? Dokážete s nimi pracovat a využít je ve prospěch firmy i pro větší spokojenost pracovníků?

Štítky