Co obsahuje férová cena za hodinu práce agenturního zaměstnance?

Vybírat agenturu jen podle požadované hodinové sazby za pracovníka je nebezpečné. Snadno vám vzniknou vícenáklady a další starosti se zajištěním specifických nároků zahraničních pracovníků. V horším případě se dostanete do problémů s kontrolními subjekty. Pojďme si odkrýt, co vše obsahuje odměna agenturního pracovníka a jak ji spočítáme.

Odměna agenturního pracovníka

Odměna agenturního pracovníka se skládá z několika povinných položek.

Pokud je znáte, snadno si ověříte, zda cena:

  • odpovídá realitě
  • splňuje všechny zákonné povinnosti
  • odráží současné požadavky trhu

O jaké položky se jedná?

  • čistá mzda pracovníka
  • veškeré zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění, daně)
  • servis a režijní náklady agentury (ubytování, doprava apod.)

Jak to spočítáme?

Ukázkový profil pracovníka: Dělník na neodborné pozici

Čistá mzda pracovníka: 120–⁠180 Kč/hod
Výši čisté mzdy pracovníka ovlivňuje fyzická náročnost práce, směnnost a další specifika.

Zákonné odvody dle srovnatelných podmínek: 35–⁠150 Kč/hod
Zaměstnanci by měli mít standardní pracovní smlouvu s plně hrazenými odvody. Nicméně aby pracovník měl nárok na prodloužení víza, musí si platit alespoň zdravotní pojištění.

Ubytování: 30 Kč/hod
Pokud agentura poskytuje pracovníkům ubytování, pozitivně se to odráží v jejich motivaci a fluktuaci.

Další režijní náklady: 5–⁠20 Kč/hod
Finance investované do⁠ reklamy, předvýběru pracovníků, koordinace, náborů, dopravy apod. ovlivňují úroveň poskytovaných služeb.

Běžná provize agentury: 20–30 Kč/hod
Pokud není započítána marže, agentura buďto šetří na servisu, mzdách a pracovních smlouvách (což povede k nestabilní spolupráci), nebo rovnou krátí daně.

Nejnižší možná cena: 210–⁠215 Kč/hod

Pokud je cena nižší, vzniká zde riziko!

Jestliže agentura řádně neodvádí daně a nemá navázané legální pracovní vztahy se zaměstnanci, může spolupráci zpochybnit finanční úřad a žádat odškodné i na vás.

Čím je cena vyšší, tím se zvyšuje úroveň služeb a spokojenost pracovníků.

  • Zlepšuje se jejich výkon, motivace a spolehlivost
  • Roste kvalita práce
  • Snižuje se fluktuace

Proč? Protože s lepší sazbou jim může agentura nabídnout vyšší ohodnocení, kvalitní ubytování i péči koordinátora. Může investovat více financí do reklamy a náborů, takže pracovníky dodá rychleji.

Chcete se ceně dozvědět více? Podívejte se na tyto články – Finanční srovnání
Ozvěte se nám (+420 774 390 009) nebo napište (maslo@lidex.cz).

Štítky