Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Srovnatelné pracovní podmínky v agenturním zaměstnávání

Co jsou srovnatelné podmínky?

Srovnatelné mzdové a pracovní podmínky jsou zákonem stanovená pravidla, která zajišťují stejné pracovní podmínky pro kmenové i agenturní zaměstnance na srovnatelné pracovní pozici.

Agentura nesmí svým zaměstnancům poskytnout horší pracovní podmínky, než jaké mají kmenoví zaměstnanci firmy, do které jsou přiděleni.

viz zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 309 (5)

Jak to funguje?

 • Když agentura přidělí svého zaměstnance jiné firmě (uživateli), musí mu zajistit stejné podmínky, jaké mají kmenoví zaměstnanci dané firmy –⁠ nebo lepší.
  • Srovnatelné podmínky jsou vždy stanovené pro konkrétní pozici.
  • Pracovní pozice tedy musí být oběma stranami jasně specifikována.
 • Když firma najímá agenturní zaměstnance, musí ze zákona agentuře poskytnout všechny informace potřebné ke správnému nastavení srovnatelných podmínek. 
  • Úřady podrobně porovnávají podmínky pracovníků na obou stranách.
  • Pokud firma neposkytla agentuře veškeré potřebné údaje, hrozí jí postihy ze strany úřadů.

Pokud vás tedy agentura požádá o dodání konkrétních parametrů pracovního místa a informací o jeho finančním ohodnocení, snaží se dostát své zákonné povinnosti a předcházet případným problémům s úřady.

Jaké údaje po vás musí agentura žádat?

Informace o všech službách a odměnách, které poskytuje vlastním pracovníkům na téže pozici:

 • Konkrétní parametry pracovní pozice (druh práce, doba výkonu práce, informace o směnách, dovolené, klasifikace z hlediska zdravotních rizik apod.).
 • Informace o platových podmínkách
  • mzda pracovníka (pevná i variabilní složka),
  • veškeré příplatky (za směnnost, víkendy, svátky apod.),
  • příspěvky (na dopravu, ubytování, stravování apod.),
  • jakékoli další bonusy,
  • systém navyšování mzdy, přechody do vyšších tarifů apod.
 • Požadavky, které musí uchazeč splňovat (odborná kvalifikace, zdravotní či jazyková způsobilost apod.)

viz zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 308

Pokaždé, když dojde ke změně podmínek, musíte o tom agenturu informovat! Pokud bude mzda navýšena, agentura musí přepočítat mzdové náklady a úměrně navýšit fakturační sazbu.

Agentura může dát pracovníkům více!

Srovnatelné podmínky stanoví minimální úroveň odměny a služeb, které musí agentura svým zaměstnancům poskytnout.

→ LIDEX však umí více!

Umíme srovnatelné podmínky nastavit tak, aby byly výhodné pro klienta a pracovníkovi umožnily co nejvyšší možnou odměnu a úroveň služeb.

Zároveň víme, jak podmínky nastavit tak, aby byly fér k vašim vlastním zaměstnancům.

Chcete se o srovnatelných podmínkách a možnostech jejich nastavení dozvědět více?

Ozvěte se nám e-mailem maslo@lidex.cz , telefonicky  +420 774 490 009 či si s námi rovnou sjednejte schůzku.

Štítky