Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Zjednodušení práce personalistů

Dosáhněte zjednodušení práce personalistů. Jde to různými způsoby,  přičemž technologické nástroje a efektivní procesy mohou hrát klíčovou roli. Níže uvádíme některé tipy, jak toho docílit.

Automatizace opakujících se úkolů

Zavádějte v provozu softwarové nástroje pro automatizaci úkolů, jako je zpracování životopisů, plánování pohovorů a správa dokumentace. Výrazně snižují manuální práci personalistů.

Z konkrétních nástrojů si uveďme např. SAP Build Process Automation, nástroj pro jednoduchý a rychlejší způsob automatizace obchodních procesů s vloženou umělou inteligencí, vhodný pro správu workflow, robotickou automatizaci procesů atd.

Systém pro sledování kandidátů (ATS)

Implementace ATS umožňuje efektivně sledovat žádosti a kandidáty a usnadňuje organizaci informací a spolupráci v týmu.

Systém vám pomůže řídit a monitorovat náborové procesy, například shromažďování profilů kandidátů, filtrace životopisů, vyhodnocení kvalifikace na otevřenou pozici atd. Z konkrétních produktů si uveďme Zoho Recruit, Top Echelon, ClearCompany, Breezy HR, Manatal atd.

Automatizujte hromadné úlohy a systematicky organizujte své HR aktivity. Ušetříte si mnoho času a zároveň snížíte pravděpodobnost chyb.

On-line pohovory a hodnocení

Urychlujte výběrový proces využíváním on-line pohovorových platforem a hodnoticích systémů. Zrychlí a zefektivní vaše rozhodování.

On-line pohovory ušetří čas vám i uchazečům. V současné době je mnoho nástrojů, jejichž prostřednictvím mohou probíhat. Z těch nejznámějších to jsou Zoom, Skype, BlueJeans, GoToMeeting, Microsoft Teams, Skype for Business či HireVue (vhodné pro natočení odpovědí na otázky personalisty bez jeho účasti).

E-learning pro zaměstnance

Poskytnutí on-line vzdělávacího obsahu zaměstnancům pomáhá automatizovat procesy vzdělávání a rozvoje, čímž se sníží administrativní zátěž personalistů.

Samoobslužné portály pro zaměstnance

Vytvoření self-service (samoobslužných) portálů umožňuje zaměstnancům samoobsluhu v oblasti správy osobních údajů, dovolených a jiných administrativních záležitostí.

Jedná se o rozmanité webové platformy s různými způsoby přístupu k informacím o vašich produktech (službách), a to 24 hodin, 7 dní v týdnu. Zvyšují spokojenost uživatelů a minimalizují pracovní zatížení personalistů.

Analýza dat

Využívejte nástroje pro analýzu dat. Poskytnou vám cenné informace o trendech, efektivitě náborů a dalších aspektech lidských zdrojů.

Jen když budete umět dobře vyhodnocovat data, dokážete procesy zlepšovat. Mnohé firmy data shromažďují, ale neumí jejich velké množství správně uchopit a zpracovat. V tom vám pomohou různé analytické nástroje. Na trhu jich je velké množství – Matplotlib, Python, PyTorch, Pandas atd.

Konkrétní nástroj zvolte podle množství a typu dat, svých zkušeností a požadovaných výstupů.

Cloudová řešení

Přesuňte data do cloudu a usnadněte přístup a sdílení informací, čímž se zvýší efektivita práce a minimalizuje potřeba manuální správy dokumentů.

Důležitým přínosem cloudového řešení v HR je nový přístup k zabezpečení údajů. Pomáhá chránit před jejím zneužitím a „ohlídá“, že k nim má přístup pouze ten, kdo je k tomu oprávněn.

Virtuální asistentky

Implementace virtuálních asistentů s umělou inteligencí je jednoduchá a efektivní. Virtuální asistent odpovídá na běžné otázky zaměstnanců a kandidátů, čímž se uvolní čas personalistů.

Efektivnější komunikace

Vytvoření jasných komunikačních linek mezi oddělením lidských zdrojů a ostatními odděleními minimalizuje nedorozumění a zlepšuje efektivitu práce.

Existuje několik způsobů, jak zlepšit komunikaci mezi oddělením lidských zdrojů a ostatními odděleními v organizaci. Uveďme si například:

  1. Pravidelná setkání personalistů s ostatními odděleními: Zlepšují komunikaci a zvyšují informovanost.
  2. Vytvoření interních komunikačních kanálů: Zdokonalují tok informací a zajišťují informovanost v organizaci o důležitých změnách. Konkrétními komunikačními kanály jsou například intranetové stránky nebo firemní chatovací aplikace.
  3. Jasný a srozumitelný jazyk: Oddělení lidských zdrojů by mělo používat jasný a srozumitelný jazyk. Jen tak všechna oddělení v organizaci správně pochopí informace.

Šetřete svůj čas i starosti zavedením alespoň některých technologických nástrojů ve vaší firmě.

Štítky